Musik i sjukhus

Sju av Tapiola Sinfoniettas musiker har utbildat sig till sjukhusmusiker. De uppträder regelbundet i Esbo sjukhus och åldringshem och tar med sig musiken till sådana som inte kan besöka konserter. Musiken som framförs i patienternas rum och i gemensamma utrymmen inverkar positivt på patienternas, de anhörigas och sjukvårdspersonalens välbefinnande samt på den allmänna stämningen vid vårdanstalterna.

Förfrågningar: miina.sivula@espoo.fi, puh. 046 877 2299

 

Fotos: Uli Kontu-Korhonen