Tillsammans med gemenskapsmusikern

Av Tapiola Sinfoniettas musiker har Pasi Pihlaja specialiserat sig på att uppträda för seniorer och handikappade.
Hans mångsidiga musicerande på olika blåsinstrument, speciellt valthornet med dess varma klang, gläder lyssnare oberoende av tid och plats.
Förfrågningar: miina.sivula@espoo.fi, tel. 046 877 2299

Kyrkokonsert i Hagalunds kyrka oktober 2017. Foto: Tapiola Sinfonietta

Teatterföreställning i Kannusalen december 2016. Foto: Tapiola Sinfonietta