Publikarbete

Skolor

Tapiola Sinfonietta samarbetar flitigt med skolor. För eleverna i Esbo grundskolor arrangeras KULPS!-konserter och skolbesök med Tero ”Doctor T.” Toivonen. Orkestern deltar även i det nationella projektet Konsttestarna för åttondeklassister.

Läs mer

Rådgivningar

I kulturrådgivningarna bjuder kulturaktörer från Esbo in familjer till gemensamma upplevelser. Från Tapiola Sinfonietta deltar violinisten Leena Tuomisto-Saarikoski i rådgivningarna.

Läs mer

Sjukhus

Sju av Tapiola Sinfoniettas musiker har utbildat sig till sjukhusmusiker. De uppträder regelbundet i Esbo sjukhus och åldringshem och tar med sig musiken till sådana som inte kan besöka konserter.

Läs mer

Specialgrupper

Av Tapiola Sinfoniettas musiker har Pasi Pihlaja specialiserat sig på att uppträda för seniorer och handikappade. Hans mångsidiga musicerande gläder lyssnare oberoende av tid och plats.

Läs mer