Orkestern

Tapiola Sinfonietta

Tapiola Sinfonietta ‒ Esbo stadsorkester ‒ är en högklassig kammarorkester som gästas av många inhemska och utländska toppdirigenter och toppsolister. På programmet finns även rikligt med kammarmusik och fördomsfria produktioner över konstgenrerna. Basrepertoaren omfattar stilenliga tolkningar av verk från den wienklassicistiska perioden, men de skickliga musikerna tar också med iver itu med bl.a. verk av nutidstonsättare, barnmusik och tvärkonstnärliga produktioner.

Tapiola Sinfoniettas rötter finns i det från och med 1960-talet vitala musiklivet i Hagalund i Esbo. Orkestern är känd för sin omfattande och mångsidiga repertoar samt för att den ofta uppträder även utan dirigent. I orkesterns egen klang kan man höra musikernas djupa inbördes växelverkan.
Tapiola Sinfonietta grundades år 1987 och har under trettio år växt från en stråkorkester till en wienklassicistisk orkester. Över hälften av 43 musikerna har spelat i orkestern ända sedan den grundades. Till skillnad från andra finländska orkestrar ansvarar orkestern själv för sin konstnärliga programplanering.

Som hemsal fungerar Tapiolasalen i Esbo kulturcentrum där största delen av de növer 70 inspelningarna också gjorts. Orkestern gör regelbundet besök och turnéer i hemlandet och utomlands.

Bild: Olli Häkämies

Konstnärliga partner

Tapiola Sinfonietta har ett långvarit samarbete med sina konstnärliga partner och orkestern besöks regelbundet av vår tids mest lysande dirigenter och solister.
Konstnärliga partner på säsongen 2021/22 är dirigent Ryan Bancroft, och gitarrist Marzi Nyman. Residensartist på säsongen 2021/22 är kompositör Sebastian Fagerlund.

Under sina första år hade orkestern bland andra Jorma Panula och Osmo Vänskä som konstnärliga ledare, och till gästerna har hört bland andra Paavo Berglund, Hannu Lintu, Leif Segerstam, Masaaki Suzuki, Mario Venzago, Santtu-Matias Rouvali and Klaus Mäkelä. Orkesterns hedersdirigent Jean-Jacques Kantorows period 1993-2006 fick en avgörande betydelse för utvecklingen av orkesterns klang.

 

Men var är dirigenten?

Tapiola Sinfoniettas storlek ‒ 43 musiker ‒ och musikernas långa gemensamma historia gör det möjligt att orkestern ofta spelar utan dirigent. Då tar konsertmästaren största ansvaret för ledandet. Under dessa s.k. ledda konserter framhävs varje musikers färdighet samt orkesterns kammarmusikaliska dimension. Dirigentlösa spelningar passar däremot inte för alla verk, varför de alltid görs med eftertanke; med beaktande av verkets rytmik, textur och orkestration. För Tapiola Sinfonietta har dirigentlösa spelningar blivit en viktig framförandeform bland andra former.