Orkestern

Tapiola Sinfonietta

Tapiola Sinfonietta ‒ Esbo stadsorkester ‒ är en högklassig kammarorkester som gästas av många inhemska och utländska toppdirigenter och toppsolister. Basrepertoaren omfattar stilenliga tolkningar av verk från den wienklassicistiska perioden, men de skickliga musikerna tar också med iver itu med bl.a. verk av nutidstonsättare, barnmusik och tvärkonstnärliga produktioner. Som hemsal fungerar Tapiolasalen i Esbo kulturcentrum där största delen av de nästan 70 inspelningarna också gjorts. Orkestern gör regelbundet besök och turnéer i hemlandet och utomlands.

30 år

Tapiola Sinfonietta grundades år 1987 och har under trettio år växt från en stråkorkester till en wienklassicistisk orkester med 42 musiker. Under sina första år hade orkestern bland andra Jorma Panula och Osmo Vänskä som konstnärliga ledare, och till gästerna har hört bland andra Paavo Berglund, Hannu Lintu, Leif Segerstam, Masaaki Suzuki och Olari Elts. Orkesterns hedersdirigent Jean-Jacques Kantorows period 1993-2006 fick en avgörande betydelse för utvecklingen av orkesterns klang.

Men var är dirigenten?

Tapiola Sinfoniettas storlek ‒ 41 musiker ‒ och musikernas långa gemensamma historia gör det möjligt att orkestern ofta spelar utan dirigent. Då tar konsertmästaren största ansvaret för ledandet. Under dessa s.k. ledda konserter framhävs varje musikers färdighet samt orkesterns kammarmusikaliska dimension. Dirigentlösa spelningar passar däremot inte för alla verk, varför de alltid görs med eftertanke; med beaktande av verkets rytmik, textur och orkestration. För Tapiola Sinfonietta har dirigentlösa spelningar blivit en viktig framförandeform bland andra former.