Tapiola Sinfonietta ställer in vårsäsongens konserter

Nyheter 14.3.2020

Alla Tapiola Sinfoniettas konserter fram till 31.5.2020 är inställda i enlighet Finlands regerings rekommendationer gällande coronaviruset (COVID-19). På så sätt strävar vi till att för vår del förhindra spridningen av coronaviruset och försäkra oss om säkerheten för såväl vår publik som vår personal.

Konserternas sändningar på nätet 
Se på gratis Tapiola Sinfoniettas strömmade konserter på webplats kotona247.fi eller på YouTube.

Ytterligare information om våra strömningar:. Tapiola Sinfonietta Live 

Återbetalning av biljetter till konserter som ställts in pga coronaviruset

LÖSBILJETTER:
Om du så vill kan du byta biljetter till inställda konserter mot Tapiola Sinfoniettas presentkort. Presentkortet är giltigt till och med 31.12.2020.
Du kan ansöka om återbetalning på adressen kausikortti@lippu.fi. Nämn följande i meddelandet:
– namn och telefonnummer
– uppgifter om biljetten: konsertens datum och namn samt biljettens pris

Lippupistes service- och leveransavgifter återbetalas inte.

ABONNEMANG
Abonnenter som så vill kan ansöka hos Lippupiste om återbetalning för den del av abonnemangsserien som är inställd. Återbetalningen sker i form av Tapiola Sinfoniettas presentkort, som kan användas till Tapiola Sinfoniettas konsertbiljetter eller abonnemang. Presentkortet är giltigt till och med 31.12.2020. Lippupistes service- och leveransavgifter återbetalas inte. Du kan ansöka om återbetalning på adressen kausikortti@lippu.fi. Nämn följande i meddelandet:
– namn och telefonnummer
– abonnemangets namn och prisgrupp (t.ex. ”Guldserien, normalpris”)
– om du har ett abonnemang för hela säsongen 2019/20 eller för vårsäsongen 2020
– om du ansöker om återbetalning för mer än ett abonnemang, nämn varje abonnemangs uppgifter skilt

På grund av den exceptionella situationen ber vi er vara förberedda på att det kan ta längre än vanligt att behandla återbetalningen.

 Hoppfulla mot den nya säsongen!
Mitt i detta exceptionella läge riktar vi blickarna mot framtiden: programmet för säsongen 2020/21 publiceras fredag 29.5.2020 kl. 9 och det nya säsongsprogrammet skickas under vecka 22 till abonnenterna och alla som beställt programmet. Om du inte ännu har beställt vårt program kan du göra det på adressen tapiola.sinfonietta@espoo.fi.

Tapiola Sinfonietta beklagar de problem som den exceptionella situationen ger upphov till. Vi hoppas att våra kunder har tålamod.