Tapiola Sinfonietta söker en stämledare för II violin

Nyheter 5.2.2020

Tapiola Sinfonietta söker en stämledare för II violin. I ditt arbete är du en del av en högklassig och mångsidig kammarorkester. Vi uppskattar erfarenhet av liknande uppdrag, färdigheter som närchef och en innovativ attityd.
Behörighetskrav: en lämplig högskole- eller yrkesexamen eller motsvarande för uppgiften lämplig utbildning.

Läs mer och lämna in ansökan senast 24.4.2020 kl. 15:45: kuntarekry.fi

ARBETSNYCKEL: ESPOO-03-3-20

ARBETET BÖRJAR 17.8.2020

PROVSPEL 27-28.5.2020

Se annons och ansökningsblankett på finska.

Se annons och ansökningsblankett på engelska.

Mera information på finska och på engelska:

Ytterligare information:

mo 10.2. kl. 14-15
mo 2.3. kl. 9-10
ti 7.4. kl. 9-10
vs. intendentti
Anna Jaskiewicz,
tel. 040 620 6051,
anna.jaskiewicz@espoo.fi