Tapiola Sinfonietta söker en stämledare för II violin

Nyheter 9.6.2020

Tapiola Sinfonietta söker en stämledare för II violin. I ditt arbete är du en del av en högklassig och mångsidig kammarorkester. Vi uppskattar erfarenhet av liknande uppdrag, färdigheter som närchef och en innovativ attityd.
Behörighetskrav: en lämplig högskole- eller yrkesexamen eller motsvarande för uppgiften lämplig utbildning.

Provspel 7.-8.1.2021

Arbetet börjar 8.2.2021

Läs mer och lämna in ansökan senast 30.11.2020 kl. 15:45: kuntarekry.fi

ARBETSNYCKEL: ESPOO-03-3-20

Se annons och ansökningsblankett på finska.

Se annons och ansökningsblankett på engelska.

Mera information på finska och på engelska:

Ytterligare information:
II intendent
Anna Jaskiewicz,
tel. 040 620 6051,
anna.jaskiewicz@espoo.fi