Flöjt

Hanna Juutilainen
Stämledare Flöjt

Flöjtisten Hanna Juutilainen har efter sin magistersexamen från Sibelius-Akademin vid sidan av sin huvudsyssla i Tapiola Sinfonietta också uppträtt i Avanti, olika kammarmusikgrupper och som solist.  Vid sidan av sin stamrepertoar väljer hon gärna också okändare verk till sin repertoar, såväl gammal som riktigt färsk musik och hon samarbetar gärna med tonsättare.  Juutilainen undervisar också vid Sibelius-Akademin och ger mästarkurser på olika håll i landet.

Heljä Räty
Flöjt

Heljä Räty började spela flöjt i Jyväskylä för Juho Alvas. Åren 1983-86 studerade hon i Wien som elev till Herbert Weissberg och utexaminerades som musikmagister vid Sibelius-Akademin från Mikael Helasvuos klass år 1992. Räty har aktivt deltagit i kammarorkestern Avanti redan sedan år 1987 och i Tapiola Sinfonietta som vicestämledare för flöjt sedan 1997.

Oboe

Anni Haapaniemi
Stämledare Oboe

Anni Haapaniemi har studerat oboe vid Sibelius-Akademin samt vid Musikhögskolan i Göteborg, konservatoriet i Geneve och i Paris. Hon utexaminerades som musikmagister vid Sibelius-Akademin år 2007. Hon har verkat som solooboist i Tampere Filharmonia, Helsingfors stadsorkester och sedan hösten 2009 i Tapiola Sinfonietta. Haapaniemi spelar gärna även oboer från barocken och den klassicistiska tiden i bl.a. Ensemble Schrat och Helsingfors Barockorkester. Anni Haapaniemi undervisar i oboe vid Sibelius-Akademin och hon var konstnärlig ledare för kammarmusikveckan i Kaustby åren 2013-2015.

Marja Talka
Oboe

Marja Talka började spela oboe vid musikinstitutet i Villmanstrand 1981. Hon höll sin första konsert i Sibelius-Akademin 1998 och utexaminerades som musikmagister 2003. Som lärare har hon haft Timo Lehtonen, Matti Jylhä-Vuorio, Sven-Erik Paananen, Aale Lindgren, Jouko Teikari och Jorma Valjakka. Fortbildning har hon fått i Paris, London och på mästarkurser i Finland. Från år 1994 har Talka fungerat som vicestämledare för oboe i Tapiola Sinfonietta och spelar också aktivt kammarmusik.

Klarinett

Olli Leppäniemi
Stämledare Klarinett

Olli Leppäniemi har studerat klarinett vid Sibelius-Akademin, Norges Musikhögskola och University of Southern California. Hann vann första pris i internationella Carl Nielsen-tävlingen 2009, och har varit solist för BBC Scottish Symphony, Helsingfors stadsorkester, Tapiola Sinfonietta, Danmarks radio symfoniorkester, Norrlandsoperans orkester, Odesen Symfoniorkester samt Tivolis Symfoniorkester. Han fick Årets musiker-priset i Danmark år 2011. Leppäniemi har fungerat som stämledare för klarinetten vid Åbo filharmoniska orkester, Danmarks radio symfoniorkester, Bergens filharmoniker och Sinfonia Lahti. Han uppträder också ofta med Philharmonia Orcherstra i London och Australian Chamber Orchestra. Leppäniemi är timlärare vid Konstuniversitets Sibelius-Akademin och han är en Buffet Campon-artist.

Asko Heiskanen
Klarinett

Asko Heiskanen började spela klarinett i sin hemstad Kuopio och fortsatte studierna vid Sibelius-Akademin samt vid konservatoriet i Geneve. Han har kompletterat sina studier på professor Ralf Gothónis kammarmusikkurser och Lorenzo Coppolas mästarkurser för historisk klarinett. Bland hans tävlingsframgångar kan särskilt nämnas segern i klarinettävlingen Carusell år 1995. Heiskanen spelar periodklarinett i Finska barockorkestern och i Ensemble Schrat.

Fagott

Jaakko Luoma
Stämledare Fagott

Jaakko Luoma har spelat fagott vid Lojo musikinstitut, Sibelius-Akademin och konservatoriet i Paris. Han har varit medlem av Tapiola Sinfonietta sedan 1993. Åren 1996-1998 verkade han som solofagotist vid Orchestre de Paris och 2001-2003 i samma uppgifter vid Radions Symfoniorkester i Berlin. Jaakko Luoma uppträder regelbundet som solist och kammarmusiker både i Finland och utomlands. Han spelar också aktivt historiska fagotter.

Bridget Allaire-Mäki
Fagott

Bridget Allaire-Mäki började spela fagott som 17-åring. Hon fortsatte studierna vid Chicago Northwestern University och Cincinnati College – Conservatory of Music. Hon fortsatte studera vid Musikkonservatoriet i Geneve och verkade samtidigt som musiker i Lyons operaorkester. Hon har uppträtt på ett flertal musikfestivaler, bl.a. i Korsholm, Kuhmo och under Carusell-veckan. Allaire-Mäki utexaminerades som bildkonstnär år 2012 och hon är medlem i Målarförbundet.

Valthorn

Tero Toivonen
Stämledare Valthorn

Tero Toivonen har spelat i Tapiola Sinfonietta i arton år. Han utexaminerades som musikmagister år 2003. Studierna fortsatte vid Sibelius-Akademins doktorutbildningsenhet, där ämnet för hans konstnärliga examen är orkestermusikern som mästare på publikarbete. År 1997 fick Tero kammarorkestern Avantis svarta t-shirt i långvarigt lån. Den tar han fortfarande på sig ungefär en gång per månad.  Vid sidan av orkesterarbetet är medverkan i valthornskvartetten The Golden Horns viktig för Tero. Tero är valthornslärare vid Helsingfors Metropolia samt vid Hyvinge och Esbo musikinstitut.

Ilkka Hongisto
Valthorn

Ilkka Hongisto utexaminerades år 2018 som musikmagister från Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Förutom valthorn är han intresserad av många andra saker, som att spela gitarr och banjo samt att komponera. Hongisto inledde sitt arbete som vicestämledare för valthornen i Tapiola Sinfonietta i januari 2018.

Trumpet

Antti Räty
Stämledare Trumpet

Antti Räty inledde sina trumpetstudier i Åbo som elev till Juhani Listo och fortsatte studierna i Berlin. Åren 1983-1984 verkade han som vicestämledare i Vasa stadsorkester och år 1989 arbetade han som assistent bl.a. vid operan i Berlin, Berlins stadsorkester och Berlins filharmoniska orkester.  Räty har verkat som solotrumpetist i Rheiniche Philharmonic i Koblenz 1990-1991 och i Berlins symfoniorkester 1991–1998, varefter han återvände till Finland som civilspelare i Gardets musikkår. Räty är stämledare för trumpet i Tapiola Sinfonietta.

Janne Ovaskainen
Trumpet

Janne Ovaskainen har spelat i Tapiola Sinfonietta sedan 2001. Janne som är född och uppvuxen i Rovaniemi flyttade efter gymnasiet till Helsingfors och Sibelius-Akademin för att studera. Han utexaminerades som musikmagister år 2002. Vid sidan av Sinfoniettan spelar Janne i Helsinki Brass Quartet och har spelningar i övriga symfoniorkestrar. Janne spelar inte enbart klassisk musik utan har även spelningar med lättare musik i olika ensembler.

Pukor

Antti Rislakki
Stämledare Pukor

Antti Rislakki började spela slagverk 1977.  Han utexaminerades från Tammerfors konservatorium 1997 där han hade Tiina Laukkanen som lärare och fortsatte studierna vid Sibelius-Akademin under ledning av Tim Ferchen och Lassi Erkkilä. Vid Toronto universitet hade han som lärare Russell Hartenberger och Robin Engelman, som båda är medlemmar av slagverksgruppen NEXUS. Antti Rislakki har sedan år 2000 verkat som stämledare för slagverk i Tapiola Sinfonietta och han är lektor i slagverk vid Sibelius-Akademin.