I violin

Meri Englund
I konsertmästare I violin

Meri Englund började spela violin vid Esbo musikinstitut.  Hon utexaminerades som musikmagister vid Sibelius-Akademin 2004 där hon studerade för Jaakko Ilves, Kaija Saarikettu och Mi-Kyung Lee. Åren 1996-97 studerade hon vid Musikhögskolan vid Göteborgs universitet under ledning av Milan Vitek. Englund vann delat första pris vid violintävlingen i Kuopio år 2000 och började som I konsertmästare vid Tapiola Sinfonietta 2003.  Englund har uppträtt på flera kammarmusikfestivaler i Finland och spelat som solist i bl.a. Avanti, Sinfonia Lahti, Tapiola Sinfonietta och Mellersta Österbottens kammarorkester.   Hon har också uppträtt i flera europeiska länder och i Japan. För tillfället bor Englund i Kalifornien där hon verkar som kammar- och orkestermusiker. Englunds instrument är en violin från 1700-talet tillverkad i Lorenzo Storionis ateljé i Cremona.

Janne Nisonen
I konsertmästare I violin

Janne Nisonen är en av Finlands mångsidigaste musiker.  Man kan se honom i egenskap av såväl dirigent, konsertmästare, ledare, violsolist som kammarmusiker. Nisonen har uppträtt i ett flertal europeiska länder som konsertmästare, gjort flera radioinspelningar och är en välsedd gäst på de flesta musikfestivalerna. Janne Nisonen spelar en Nicolo Gagliano-violin från år 1751. Lokaltapiola äger instrumentet.

Jukka Rantamäki
II konsertmästare I violin

Jukka Rantamäki inledde sina violinstudier för Géza Szilvay och fortsatte studierna vid Sibelius-Akademin för Jouko Ignatius, Kaija Saarikettu och Alexander Vinnitsky. Rantamäki har varit II konsertmästare för Tapiola Sinfonietta sedan orkestern grundades 1987 och han är också ordinarie violinist i kammarorkestern Avanti. Från hösten 2011 har han verkat som dirigent för Helsingfors juniorstråkar, som han verkade som konsertmästare för under sin barn- och ungdom. Rantamäkis violin är en Pique 1799.

Sari Deshayes
I violin

Sari Deshayes började spela violin vid Vanda musikinstitut.  Hon fortsatte sina studier vid Sibelius-Akademin där hon avlade A-examen med betyget utmärkt år 1996. I Tapiola Sinfonietta har Deshayes spelat sedan år 1995 och dessutom i 1 violin i Nyslotts operafestivalorkester sedan 1999.

Susanne Helasvuo
I violin

Susanne Helasvuo har utexaminerats från Sibelius-Akademin. Hon hade bl.a. Ari Angervo som lärare och i Israel har hon studerat för Chaim Taub. Helasvuo har varit 1 violinist i Tapiola Sinfonietta sedan år 1994. Före det spelade hon ett år i Finlands nationaloperas orkester. I Nyslotts operafestivalorkester har Helasvuo spelat sedan år 1996 och i kammarorkestern Avanti nästan sedan starten. Hon har uppträtt som barockviolinist i flera ensemblen, bl.a. i Finlands barockorkester, Battalia och Baccano.

Leena Ihamuotila
I violin

Leena Ihamuotila inledde sina studier vid Uleåborgs konservatorium. Hon utexaminerades med betyget utmärkt från Rotterdams konservatorium under ledning av Ilja Grubert och från Sibelius-Akademin under ledning av Seppo Tukiainen. Ihamuotila prisbelönades i finalen i Kuopio violintävling 1989 och hon har uppträtt som solist i bl.a. RSO samt Kuopio, Uleåborgs och Kemi stadsorkestrar. Ihamuotila verkade som konsertmästare för kammarorkestern Virtuosi di Kuhmo 1992-95 och från år 1995 har hon spelat I violin vid Tapiola Sinfonietta.

Mervi Kinnarinen
I violin

Mervi Kinnarinen har studerat violin vid Päijänne-Tavastlands konservatorium och Sibelius-Akademin, där hon utexaminerades som musikmagister 1993. Från hösten har hon spelat I violin i Tapiola Sinfonietta och dessutom uppträtt som orkester- och kammarmusiker bl.a. i Avanti. År 2000 avlade Kinnarinen en påbyggnadsexamen i barockviolin i Haag i Holland. Vid sidan av orkesterarbetet har Kinnarinen spelat i flera barockensembler i Finland, av vilka den viktigaste är gruppen Baccano.

Aleksandra Pitkäpaasi
I violin

Aleksandra Pitkäpaasi inledde sina violinstudier som femåring. Hon tog examen från Sibelius-Akademin med utmärkta betyg och utexaminerades som musikmagister år 1999. Hennes lärare har varit bl.a. Anatoli Melnikov, Olga Parhomenko, Seppo Tukiainen och Tuomas Haapanen. Pitkäpaasi är en aktiv kammarmusiker och har deltagit i flera violintävlingar (bl.a. Norrköping, Wieniawski, Montreal, Salzburg). Hon har arbetat vid Finlands Nationalopera och Helsingfors stadsorkester åren 2001-2006. Pitkäpaasi har varit medlem i Tapiola Sinfonietta sedan år 2007.

Kati Rantamäki
I violin

Kati Rantamäki har studerat violin vid Päijänne-Tavastlands konservatorium för Pertti Sutinen. Hon fortsatte studierna vid Sibelius-Akademin för Seppo Tukiainen och i Holland för Ilja Grubert. År 1995 nådde Rantamäki finalplats i Kuopios violintävling och 1998 hade hon sin första konsert i Sibelius-Akademin. Rantamäki har spelat på kammarmusikkonserter både i Finland och utlandet.  Åren 1995-97 var hon första violinist vid Finlands nationalopera och från 1997 i Tapiola Sinfonietta.

II violin

Päivi Rissanen
Stämledare II violin

Päivi Rissanen avlade violindiplom vid Sibelius-Akademin 1995 och studerade vid musikhögskolan i Wien 1993-1995. Hon arbetade vid Wiener Kammerorchester, Solisten des Wiener Kammerorchesters, Wiener Kammerphilharmonie och Klangforum Wien åren 1993-1998.  Hon har deltagit i Avantis verksamhet från år 1992 och från 1998 har hon varit medlem av både Tapiola Sinfonietta och Zagros Ensemble. Rissanen uppträder regelbundet som kammarmusiker i både ut- och hemlandet. Rissanen har verkat som stämledare för violin II vid Tapiola Sinfonietta sedan år 2014.

Maarit Kyllönen
II violin

Maarit Kyllönen inledde sina violinstudier vid Esbo musikinstitut under ledning av Paavo Pohjola. Åren 1980-1986 studerade hon vid Tjajkovski-konservatoriet i Moskva där hon avlade musikmagisterexamen från Igor Bezrodnys klass. Efter det kompletterade hon sina studier vid musikhögskolan i Utrecht, Holland. Kyllönen har spelat i Tapiola Sinfonietta sedan orkestern grundades och undervisat vid Esbo musikinstitut sedan år 1990. Folkmusiken har sedan barndomen varit en stark del av Kyllönens musikaliska identitet.

Timo Holopainen
II violin

Timo Holopainen avlade sina violinstudier vid Sibelius-Akademin under ledning av Henrik Botvay. Han började som orkestermusiker i Esbo kammarorkester år 1974 och flyttade över till Tapiola Sinfonietta 1987 då orkestern grundades. Vid sidan av orkesterarbetet uppträder Holopainen aktivt som kammarmusiker och han studerar för närvarande barockviolin vid Novia yrkeshögskola under ledning av Kreeta-Maria Kentala.

Tiina Paananen
II violin

Tiina Paananen avlade slutexamen vid Rotterdams konservatorium 1988 och musikmagisterexamen vid Sibelius-Akademin 1993. Paananen har verkat som vicestämledare för II violin från år 1993. Vid sidan av sitt arbete spelar hon bl.a. i kammarorkestern Avanti! och i Vanda underhållningsorkester.

Jukka Mertanen
II violin

Jukka Mertanen har bedrivit violinstudier i Sibelius-Akademin och privat i USA.  Som lärare har han haft bl.a. Olga Blasyna, Eunice Wennermark-Price, Anja Ignatius och Paavo Pohjola. Mertanen avlade diplom i violin 1982. Han har varit medlem av Hämeenlinna-kvartetten åren 1983-1987 och i Tapiola Sinfonietta har han spelat sedan orkestern grundades 1987. Mertanen har också innehaft i flera förtroendeuppdrag inom musikbranschen.

Salla Mertsalo
II violin

Salla Mertsalo inledde violinstudierna som sexåring vid Esbo musikinstitut och fortsatte till Sibelius-Akademin år 1982. Mertsalo har verkat som assistent i olika stadsorkestrar, studiomusiker samt som bakgrundspåverkare i underhållnings- och reklambranschen. Mertsalo har undervisat i violin vid Esbo musikinstitut sedan början av 80-talet.  Till Tapiola Sinfonietta valdes hon bland de första då orkestern grundades 1987.

Leena Tuomisto-Saarikoski
II violin

Leena Tuomisto-Saarikoski har studerat vid Sibelius-Akademin under ledning av  Ari Angervo, Seppo Tukiainen och Henrik Botvay. Sin diplomexamen avlade Tuomisto-Saarikoski år 1985. Hon har kompletterat sina studier bl.a. i Budapest under professor Maria Vermes ledning. Tuomisto-Saarikoski har spelat i Tapiola Sinfonietta sedan orkestern grundades.

Viola

Ulla Soinne
Stämledare Viola

Ulla Soinne har studerat vid Sibelius-Akademin under ledning av Anja Ignatius och Erkki Rautio samt i Tyskland under ledning av Rainer Moog och i Amadeuskvartettens kammarmusikklass. Hon har arbetat vid Gürzenich- orkestern i Köln, som soloaltist vid Queenslands filharmoniker i Australien och deltagit i flera kammarmusikfestivaler i Finland och utlandet. I Tapiola Sinfonietta har Soinne spelat sedan år 1992. Hon erhöll statens konstnärsstipendium 2005.

Janne Saari
Viola

Janne Saari har studerat altviolin och är utexaminerad musikmagister från Sibelius-Akademin där han studerade för Eija Hirvonen och Jouko Mansnerus. Dessutom har han studerat privat som elev till Daniel Benyamin i Tel Aviv.  Janne Saari har verkat som stämledare för altviolin vid Tapiola Sinfonietta sedan orkestern grundades fram till år 2007 och är numera alternerande stämledare.

Tuula Saari
Viola

Tuula Saari inledde violinstudierna som 8-åring vid Esbo musikinstitut. På inrådan av sin lärare Paavo Pohjola bytte hon till altviolin som 14-åring. Vid Sibelius-Akademin studerade Tuula Saari altviolin under ledning av Veikko Kosonen, Jouko Mansnerus och Matti Hirvikangas och hon utexaminerades som musikmagister xxxx.  Dessutom har hon studerat privat som elev till Daniel Benyamin i Finland och i Tel Aviv. I Tapiola Sinfonietta har hon spelat sedan orkestern grundades.

Ilona Rechardt
Viola

Ilona Rechardt studerade violin vid Sibelius-Akademin för Pekka Kari och avlade violdiplom 1985. I studierna ingick ett år i Milwaukee Fine Arts Quartet under ledning av violinist Efim Boico och studier i violinpedagogik i professor Mimi Zweigs klass. Rechart fortsatte studera altviolin vid Sibelius-Akademin för Matti Hirvikangas. Innan Rechart flyttade över till Tapiola Sinfonietta år 1987 spelade hon två år i Lahtis stadsorkester.

Pasi Kauppinen
Viola

Pasi Kauppinen inledde sina studier vid Joensuu musikinstitut och fortsatte dem vid Villmanstrands musikinstitut samt privat i Israel som elev till Daniel Benyamin.  Kauppinen avlade altviolindiplom vid Sibelius-Akademin år 1987 och han har spelat i Tapiola Sinfonietta sedan år 1988.

Cello

Riitta Pesola
Solocellist Cello

Riitta Pesola har studerat cello vid Sibelius-Akademin där hon avlade cellodiplom med betyget utmärkta. Hon fortsatte studierna vid Juilliard School i New York under ledning av Zara Nelsova. Efter att Pesola vann den nationella cellotävlingen 1986 har hon uppträtt som solist i ett flertal orkestrar och med solokonserter i hemlandet, flera europeiska länder samt i USA och Japan. Riitta Pesola är medlem av Trio Finlandia och solocellist i Tapiola Sinfonietta. Hennes instrument är en italiensk Giovanni Grancino–cello från år 1698.

Mikko Pitkäpaasi
Cello

Mikko Pitkäpaasi inledde sina cellostudier i Lahtis och fortsatte dem vid Sibelius-Akademin under ledning av Hannu Kiiski, Aleksander Rudin och Heikki Rautasalo. Vid Edsbergs musikinstitut studerade han för Frans Helmerson. Pitkäpaasi avlade diplomexamen år 1995 musikmagisterexamen 2000. Han har varit vicestämledare för cellogruppen vid Tapiola Sinfonietta sedan år 1993.

Janne Aalto
Cello

Janne Aalto har studerat vid Åbo konservatorium för Timo Hanhinen och avlagt diplom vid Sibelius-Akademin för Arto Noras. I Tapiola Sinfonietta har han spelat cello sedan orkestern grundades. Aalto har uppträtt i ett flertal kammarmusikensembler på olika musikfestivaler, bl.a. i Nyslotts operafestivalorkester redan under ett tjugotal år.

Kontrabas

Panu Pärssinen
Stämledare Kontrabas

Panu Pärssinen har varit med i Tapiola Sinfonietta sedan orkestern grundades 1987. Pärssinen som verkar som stämledare för kontrabas i orkestern undervisar nu vid Sibelius-Akademin. Pärssinen som inhämtat lärdom från bl.a. Olli Kosonen och under ett flertal mästarkurser avlade A-kursen vid Sibelius-Akademin år 1989. Pärssinen har uppträtt som solist, haft egna konserter och uppträtt som kammarmusiker i olika sammanhang. Under säsongerna 1999-2001 verkade Pärssinen som stämledare för kontrabas vid Radions symfoniorkester.

Mikko Kujanpää
Kontrabas

Mikko Kujanpää inledde sina basstudier vid Sydösterbottens musikinstitut 1987 för Mikko Rantalainen. År 2009 utexaminerades han från Sibelius-Akademin där han haft lärare som Olli Kosonen, Lasse Lagercrantz, Jorma Katrama och Panu Pärssinen.   Dessutom har han kompletterat sina studier vid Sweelinck–konservatoriet i Amsterdam under hösten 2003 där han hade Peter Stotijn och Maggie Urquhart som lärare. Vid sidan av det egna arbetet är jazzen och periodinstrumenten viktiga för honom musikmässigt.

Matti Tegelman
Kontrabas

Matti Tegelman har fått hjälp och handledning på basspelandets snåriga stigar av följande personer: Jarmo Hiekkala, Juha Pesonen, Todor Toshev, Wolfgang Guttler och Jussi Javas. Den sist nämnda har burit det största stået till stacken.  Stort tack till Kalmisto för det osjälviska bassolånet! Tegelman kan man lyssna på också på Jazz Partout!-gruppens inspelningar.

Flöjt

Hanna Juutilainen
Stämledare Flöjt

Flöjtisten Hanna Juutilainen har efter sin magistersexamen från Sibelius-Akademin vid sidan av sin huvudsyssla i Tapiola Sinfonietta också uppträtt i Avanti, olika kammarmusikgrupper och som solist.  Vid sidan av sin stamrepertoar väljer hon gärna också okändare verk till sin repertoar, såväl gammal som riktigt färsk musik och hon samarbetar gärna med tonsättare.  Juutilainen undervisar också vid Sibelius-Akademin och ger mästarkurser på olika håll i landet.

Heljä Räty
Flöjt

Heljä Räty började spela flöjt i Jyväskylä för Juho Alvas. Åren 1983-86 studerade hon i Wien som elev till Herbert Weissberg och utexaminerades som musikmagister vid Sibelius-Akademin från Mikael Helasvuos klass år 1992. Räty har aktivt deltagit i kammarorkestern Avanti redan sedan år 1987 och i Tapiola Sinfonietta som vicestämledare för flöjt sedan 1997.

Oboe

Anni Haapaniemi
Stämledare Oboe

Anni Haapaniemi har studerat oboe vid Sibelius-Akademin samt vid Musikhögskolan i Göteborg, konservatoriet i Geneve och i Paris. Hon utexaminerades som musikmagister vid Sibelius-Akademin år 2007. Hon har verkat som solooboist i Tampere Filharmonia, Helsingfors stadsorkester och sedan hösten 2009 i Tapiola Sinfonietta. Haapaniemi spelar gärna även oboer från barocken och den klassicistiska tiden i bl.a. Ensemble Schrat och Helsingfors Barockorkester. Anni Haapaniemi undervisar i oboe vid Sibelius-Akademin och hon var konstnärlig ledare för kammarmusikveckan i Kaustby åren 2013-2015.

Marja Talka
Oboe

Marja Talka började spela oboe vid musikinstitutet i Villmanstrand 1981. Hon höll sin första konsert i Sibelius-Akademin 1998 och utexaminerades som musikmagister 2003. Som lärare har hon haft Timo Lehtonen, Matti Jylhä-Vuorio, Sven-Erik Paananen, Aale Lindgren, Jouko Teikari och Jorma Valjakka. Fortbildning har hon fått i Paris, London och på mästarkurser i Finland. Från år 1994 har Talka fungerat som vicestämledare för oboe i Tapiola Sinfonietta och spelar också aktivt kammarmusik.

Klarinett

Olli Leppäniemi
Stämledare Klarinett

Olli Leppäniemi har studerat klarinett vid Sibelius-Akademin, Norges Musikhögskola och University of Southern California. Hann vann första pris i internationella Carl Nielsen-tävlingen 2009, och har varit solist för BBC Scottish Symphony, Helsingfors stadsorkester, Tapiola Sinfonietta, Danmarks radio symfoniorkester, Norrlandsoperans orkester, Odesen Symfoniorkester samt Tivolis Symfoniorkester. Han fick Årets musiker-priset i Danmark år 2011. Leppäniemi har fungerat som stämledare för klarinetten vid Åbo filharmoniska orkester, Danmarks radio symfoniorkester, Bergens filharmoniker och Sinfonia Lahti. Han uppträder också ofta med Philharmonia Orcherstra i London och Australian Chamber Orchestra. Leppäniemi är timlärare vid Konstuniversitets Sibelius-Akademin och han är en Buffet Campon-artist.

Asko Heiskanen
Klarinett

Asko Heiskanen började spela klarinett i sin hemstad Kuopio och fortsatte studierna vid Sibelius-Akademin samt vid konservatoriet i Geneve. Han har kompletterat sina studier på professor Ralf Gothónis kammarmusikkurser och Lorenzo Coppolas mästarkurser för historisk klarinett. Bland hans tävlingsframgångar kan särskilt nämnas segern i klarinettävlingen Carusell år 1995. Heiskanen spelar periodklarinett i Finska barockorkestern och i Ensemble Schrat.

Fagott

Jaakko Luoma
Stämledare Fagott

Jaakko Luoma har spelat fagott vid Lojo musikinstitut, Sibelius-Akademin och konservatoriet i Paris. Han har varit medlem av Tapiola Sinfonietta sedan 1993. Åren 1996-1998 verkade han som solofagotist vid Orchestre de Paris och 2001-2003 i samma uppgifter vid Radions Symfoniorkester i Berlin. Jaakko Luoma uppträder regelbundet som solist och kammarmusiker både i Finland och utomlands. Han spelar också aktivt historiska fagotter.

Bridget Allaire-Mäki
Fagott

Bridget Allaire-Mäki började spela fagott som 17-åring. Hon fortsatte studierna vid Chicago Northwestern University och Cincinnati College – Conservatory of Music. Hon fortsatte studera vid Musikkonservatoriet i Geneve och verkade samtidigt som musiker i Lyons operaorkester. Hon har uppträtt på ett flertal musikfestivaler, bl.a. i Korsholm, Kuhmo och under Carusell-veckan. Allaire-Mäki utexaminerades som bildkonstnär år 2012 och hon är medlem i Målarförbundet.

Valthorn

Tero Toivonen
Stämledare Valthorn

Tero Toivonen har spelat i Tapiola Sinfonietta i arton år. Han utexaminerades som musikmagister år 2003. Studierna fortsatte vid Sibelius-Akademins doktorutbildningsenhet, där ämnet för hans konstnärliga examen är orkestermusikern som mästare på publikarbete. År 1997 fick Tero kammarorkestern Avantis svarta t-shirt i långvarigt lån. Den tar han fortfarande på sig ungefär en gång per månad.  Vid sidan av orkesterarbetet är medverkan i valthornskvartetten The Golden Horns viktig för Tero. Tero är valthornslärare vid Helsingfors Metropolia samt vid Hyvinge och Esbo musikinstitut.

Ilkka Hongisto
Valthorn

Ilkka Hongisto utexaminerades år 2018 som musikmagister från Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Förutom valthorn är han intresserad av många andra saker, som att spela gitarr och banjo samt att komponera. Hongisto inledde sitt arbete som vicestämledare för valthornen i Tapiola Sinfonietta i januari 2018.

Trumpet

Antti Räty
Stämledare Trumpet

Antti Räty inledde sina trumpetstudier i Åbo som elev till Juhani Listo och fortsatte studierna i Berlin. Åren 1983-1984 verkade han som vicestämledare i Vasa stadsorkester och år 1989 arbetade han som assistent bl.a. vid operan i Berlin, Berlins stadsorkester och Berlins filharmoniska orkester.  Räty har verkat som solotrumpetist i Rheiniche Philharmonic i Koblenz 1990-1991 och i Berlins symfoniorkester 1991–1998, varefter han återvände till Finland som civilspelare i Gardets musikkår. Räty är stämledare för trumpet i Tapiola Sinfonietta.

Janne Ovaskainen
Trumpet

Janne Ovaskainen har spelat i Tapiola Sinfonietta sedan 2001. Janne som är född och uppvuxen i Rovaniemi flyttade efter gymnasiet till Helsingfors och Sibelius-Akademin för att studera. Han utexaminerades som musikmagister år 2002. Vid sidan av Sinfoniettan spelar Janne i Helsinki Brass Quartet och har spelningar i övriga symfoniorkestrar. Janne spelar inte enbart klassisk musik utan har även spelningar med lättare musik i olika ensembler.

Pukor

Antti Rislakki
Stämledare Pukor

Antti Rislakki började spela slagverk 1977.  Han utexaminerades från Tammerfors konservatorium 1997 där han hade Tiina Laukkanen som lärare och fortsatte studierna vid Sibelius-Akademin under ledning av Tim Ferchen och Lassi Erkkilä. Vid Toronto universitet hade han som lärare Russell Hartenberger och Robin Engelman, som båda är medlemmar av slagverksgruppen NEXUS. Antti Rislakki har sedan år 2000 verkat som stämledare för slagverk i Tapiola Sinfonietta och han är lektor i slagverk vid Sibelius-Akademin.