Kontakt

Address

Tapiola Sinfoniettas byrå är beläget i Esbo kulturcentrum
PB 3262, 02070 ESBO STAD
Kulturplats 2, 02100 ESBO

e-post: tapiola.sinfonietta@espoo.fi
telefon (växel): (0)9 816 21

Administration

Intendent Juha Ahonen
050 395 2227
juha.a.ahonen@espoo.fi

II intendent Outi Mattila
046 877 2001
outi.mattila@espoo.fi

Marknadsplanerare Helena Ruhkala
040 514 0358
helena.ruhkala@espoo.fi

Producent Miina Sivula
046 877 2299
miina.sivula@espoo.fi

Notarkivarie Hanna Paananen
hanna.paananen@espoo.fi


Orkesterkoordinaator Susann Holmberg

susann.holmberg@espoo.fi

Inspicient Jukka Kauppi
jukka.kauppi@espoo.fi

Civiltjänstgörare 
fr.o.m. 1.9.2018