Webbkonsert:Dialoger

Läs mer

fredag 15.1.2021

Klaus Mäkelä, dirigent & Senja Rummukainen, cello

Läs mer

Webbkonsert: Känslor

Läs mer

fredag 22.1.2021

Anja Bihlmaier, dirigent & Juliana Koch, oboe

Läs mer

Hammond

Läs mer

fredag 5.2.2021

Roland Kluttig, dirigent & Emil Holmström, Hammondorgel

Läs mer

Eftermiddagskonsert 3

Läs mer

torsdag 18.2.2021

Clemens Schuldt, dirigent

Läs mer

Divertimento

Läs mer

fredag 19.2.2021

Clemens Schuldt, dirigent & Baiba Skride, violin

Läs mer

Konserter på YouTube

Läs mer

Orkestermusik, kammarmusik, barnmusik...

Läs mer

Säkerhetsarrangemang

Läs mer

Välkommen till konsert - säkert!

Läs mer