Öppna generalrepetitioner

Välkommen att följa med orkesterns arbete och förberedelserna för kvällens konsert. Inträdet är fritt.

Generalrepetition 27.3.2020 är inställd.

Var och när?

Tapiola Sinfoniettas öppna generalrepetitioner börjar kl. 10 och slutar kl. 13. Man kan även avlägsna sig från repetitionen under pausen som börjar cirka kl. 11.20. Presentationen av repetitionen börjar kl. 9.50 i Esbo kulturcentrums foajé (2:a våningen). Du kommer väl i tid.

Våren 2020:
10.1. / 24.1. / 31.1. / 27.3. INSTÄLLD

Bild: Tapiola Sinfonietta