STILLHET

torsdag 9.4.2020 19.00 Abonnemangskonsert 7
INSTÄLLD
Platina 2020-2021 Guld 2020-2021

På skärtorsdagen stillar vi oss inför påsken tillsammans med Estlands filharmoniska kammarkör, en av världens mest kända körer. Arvo Pärts musik leder lyssnaren till en mild stillhet. Konsertens centrala verk, MacMillans ”Sju ord på korset”, är en intensiv helhet i regi och visualisering av Esbo stadsteaters chef Erik Söderblom.

I samarbete med Esbo Stadsteaterns Estonia veckor.

INSTÄLLD

Artister

Program

konsertpresentation

18.15-18.45

Erik Söderblom presenterar konserten.

Arvo Pärt

Cantus In Memoriam Benjamin Britten

Den estniske kompositören Arvo Pärt hör till vår tids musiks stora original, en eremit fördjupad i ortodox mystik, ett världsligt och kanske även lite andligt helgon i vår egen av motstridigheter fyllda värld. Pärts musik har erbjudit en andlig tillflyktsort för människor som stretar på i den moderna världen Under 2010-talet har Pärt blivit den mest spelade levande konstmusiktonsättaren.

I sin tidigare produktion hann Pärt pröva många olika slags uttrycksformer, bl.a. nyklassicism, serialism och collageteknik, innan han i mitten av 1970-talet efter två år av kreativt sökande fann sin nuvarande stil. Dess avskalade och serena karaktär med sina rena klanger står minimalismen nära, men den innehåller även influenser av ortodox och medeltida kyrkomusik.

Till de tidigaste och mest populära av verken i Pärts senare period hör Cantus in Memoriam Benjamin Britten (1977), skrivet för stråkar och rörklockor. Pärts Cantus är ett följdriktigt förverkligande av en enkel idé och är som sådant ett litet mästerverk. Det inleds med några klanger från rörklockorna, på samma sätt som verket även omärkligt avslutas. Verket är uppbyggt med kanonteknik, där den nedåtgående grundmelodin vid sin sida har samma melodi men med allt långsammare tonvärden. Resultatet är en intensivt och sorgmodigt klingande textur, och i de långsamt sjunkande baslinjerna i slutet står tiden nästan stilla

Förkortad från Kimmo Korhonens text
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka

Arvo Pärt

Sjunde lovsången ur verket Kanon Pokajanen

Ett av Pärts mest betydande och även för honom själv personligen viktigaste stora andliga verk är det omfattande a cappella-körverket Kanon Pokajanen (1997). Verket beställdes för att fira Kölns katedrals 750-årsjubileum, och Estlands kammarkör sjöng uruppförandet under ledning av Tõnu Kaljuste i Köln i mars 1998.

Till verket för att fira den under medeltiden påbörjade men först under 1800-talet färdiga katolska kyrkan valde Pärt i äkta ekumenisk anda en text från den ryska ortodoxa kyrkan. Texten är en botgörningskanon (Kanon Pokajanen) av den under slutet av 600-talet och början av 700-talet verksamma Andreas av Kreta, som hör till den ortodoxa kyrkans viktigaste helgon.

I sin helhet hör Kanon Pokajanen till Pärts mest omfattande sakrala verk. Det består av nio oden (lovprisningar) och tre övriga satser, som tillsammans ger verket en längd på ungefär en och en halv timme. Helheten och även de enskilda satsernas struktur återspeglar textens och den ortodoxa liturgins form. Känslan av ortodox kyrkosång är stark, inte minst tack vare att verkets språk är gammal kyrkoslaviska. Det sjunde odet anknyter till ”tintinnabuli”-stilen med sina rena treklanger som präglar hela verket. Här får det tack vare körens mångfacetterade användning av olika sångargrupper ett uttrycksfullt vokalt utförande.

Förkortad från Kimmo Korhonens text
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka

James MacMillan

De sju sista orden på korset

Skotten James MacMillan har befäst sin position som en av de främsta brittiska tonsättarna. I sina verk förenar han influenser från såväl modernismen som mer traditionella uttryckssätt.

Ett av MacMillans viktigaste verk är den kort efter genombrotten färdigställda kantaten Seven Last Words from the Cross (1994) för kör och stråkar. Temat är Jesu sju sista ord på korset, som redan Haydn vid sin tid komponerade ett imponerande verk kring. Eftersom Jesu ord (eller snarare repliker) är relativt korta har MacMillan förutom de engelskspråkiga evangelieutdragen även använt liturgiska texter på engelska och latin.

Vart och ett av Jesu sju sista ord på korset får i verket en egen sats. MacMillan har såväl levt sig in i replikernas och situationernas yttre dramatik som begrundat deras andliga innebörd. Uttrycksskalan sträcker sig från stillsam meditation och avskalat enkel textur till bredare texturer och aggressiva utbrott i vissa avsnitt. Även pauserna har en noga genomtänkt uppgift som en del av verkets musikaliska dramaturgi. MacMillan använder kören på ett rikt sätt, ofta även så att olika stämmor har sina egna solon. Stråkarnas parti sträcker sig från stilla ackompanjemang till självständiga avsnitt, av vilka det viktigaste kommer i slutet av verket när körens korta utbrott följs av stråkarnas slutspel, som ger verket ett eteriskt vackert slut, med Jesu sista allt svagare andetag.

Förkortad från Kimmo Korhonens text
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka

Tjänster

I SAMARBETE

Visa alla konserter