TROLLBUNDEN AV SKOGEN

fredag 17.4.2020 19.00 abonnemangskonsrt8
INSTÄLLD
Platina 2020-2021 Silver 2020-2021
fredag 17.4.2020 19.00 INSTÄLLD
Platina 2020-2021 Silver 2020-2021

Under sin andra profilkonsert presenterar Taavi Oramo finländska tonsättare ur den nya generationen. I Heta Ahos tre sånger till texter av Edith Södergran ger Oramo även prov på en ny sida av sig själv, då han är sångsolist. Juhani Nuorvala för ytterligt skickligt lyssnaren genom musikens olika epoker och stilar. Meriheini Luotos verk klingar som ljud i skogen: överraskande och fantasieggande.

INSTÄLLD.

.

Artister

Program

Heta Aho

Tre sånger till texter av Edith Södergran

Heta Aho är en kompositör och flöjtist från Helsingfors. Sedan år 2015 har hon varit konstnärlig ledare för kulturkompaniet Eloan. Hon färdigställde ursprungligen de tre Södergransångerna år 2016 för sångröst och piano. I orkesterversionen (2017-18) som uruppförs vid Tapiola Sinfoniettas konsert är de två första sångerna orkestrerade av Heta Aho och den tredje sången av Taavi Oramo med korrigeringar av Heta Aho. Kompositören berättar följande om sitt verk:

”De tre Södergransångerna kom till under en tid då jag hade avbrutit mina studier utomlands och det kändes som att många dörrar i mitt liv hade stängts. I Södergrans dikter fann jag bekanta känslor: utanförskap, frustration över de begränsningar som hälsotillståndet gav upphov till, ett behov av att fly nuet till fantasivärldar.

I sångsviten kombinerade jag tre dikter ur olika samlingar. Tillsammans kan man läsa dikterna som en berättelse som hänvisar till Södergrans eget liv.

I begynnelsen (Det underliga havet) finns havet: det unga diktjaget står på stranden, med hela livet med alla dess möjligheter framför sig. Orkesterns textur består av toner som simmar upp och ner, likt sällsamma fiskar i djupen. Med textens sista ord ’vad som har hänt i sagan, skall hända även mig!’ verkar diktens jag förbanna sig själv. Sångaren upprepar orden ’skall hända även mig?’ som anande vad som komma skall.

I den andra dikten (Du som aldrig) har alla de möjligheter som livet har gett gått förbi. Diktjagets livskrets har förminskats till att omfatta hemmets trädgårds portar – hon verkar pina sig själv genom att ställa samma bittra frågor om och om igen. Musiken är behagfull men samtidigt förskräcklig; sångens melodi sänker sig långsamt som den ’blodröda solen’. Sångaren deltar inte i orkesterns känslosvall utan beskådar livet på avstånd, resignerad inför sin förlust.

I den sista dikten (Revanche) vet diktjaget om att hon skall dö men får nytt mod och besluter sig för att hämnas sitt öde. Hennes vapen är konsten, lyran, med vilken hon kan uppnå odödlighet. Revanche är en trotsig och självsäker dans som accelererar mot slutet och som avslutas med ett vilt hopp in i det sista okända.

Jag vill tacka mina lärare i komposition och orkestrering Juhani Nuorvala och Matthew Whittall för deras oersättliga hjälp i arbetet med sångsviten samt Taavi Oramo för den känsliga orkestrationen av Revanche.”

Kimmo Korhonen

Juhani Nuorvala

Variationes ex "Bene Quondam"

I den nya finländska musiken är Juhani Nuorvala en starkt personlig tonsättare som samtidigt har många röster. Hans verk kan förena till synes med varandra oförenliga element till smidigt fungerande helheter.

Stråkorkesterverket Variationes ex ”Bene Quondam” (2017) i svitform kom till på beställning av Mellersta Österbottens Kammarorkester som en del av det omfattande beställningsverksprojektet Sibelius efterföljare. I sin jakt på en utgångspunkt sökte sig Nuorvala denna gång till den tidiga finländska musiken och den senmedeltida samlingen Piae Cantiones (1582) med djäknesånger på latin. I melodin ”Bene quondam dociles” hittade han en tematisk grund för sin variationssvit. I variationerna som förbinds med varandra av soloviolan vandrar temat genom olika stilar och ger en röst åt de olika dimensionerna av Nuorvalas tonsättarperson.

Som mest arkaiskt är temat i den tätt klingande inledande satsen Holvi (Valv), i vilken temat efter det inledande skedet behandlas samtidigt kontrapunktiskt i fyra olika hastigheter. Därefter följer sju variationssatser av olika karaktär: den likgiltigt sensuella Blues med färg av bluesmässiga tänjningar, den mikrotonalt färgade Enharmonia (Enharmoni), det glaslikt ljusa klanglandskapet Tiu’uin, glissandostudien Liu’uin, Kalifornia (Kalifornien) som förenar minimalism med österländsk exotik (en hedersbetygelse till Lou Harrison som Nuorvala beundrar), Mosaiikki (Mosaik) som fortsätter på den minimalistiska upprepande linjen samt som avslutning den rockmässigt malande Mash-up, i vilken Nuorvala har inkluderat ett utdrag ur en rockhit från hans ungdom (Marc Bolan/T. Rex: Children of the Revolution, 1972).

Förkortad från Kimmo Korhonens text
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka

Meriheini Luoto, orkestrering Kalle Vainio

Trollbunden av skogen

I den finska folktraditionen är ”metsänpeitto” en levande tro på skogens övernaturliga krafter. Det är ett tillstånd eller en plats som man i skogen kan hamna i. En människa eller ett djur som är i ”metsänpeitto” är inte längre helt och hållet i vår värld men inte heller helt och hållet på den andra sidan.

Violinisten och kompositören Meriheini Luoto leder in oss i ”metsänpeittos” mystiska värld. Hennes musikerbakgrund finns i folkmusiken, och hon har utexaminerats från Sibelius-Akademins folkmusikavdelning år 2016. Under senare år har hon utvidgat sitt uttryck allt mer mot den experimentella musiken, konstmusiken och improvisationen.

Det första Metsänpeitto-albumet utkom år 2017. Därefter har Metsänpeitto-projektet fortsätt med nytt material och med en ny skiva (hösten 2019). Vid konserterna lever skivornas material beroende av situationen och lokalen; den framförande gruppen har hittills varierat från en soloviolin till en ensemble med åtta personer.

Vid Tapiola Sinfoniettas konsert framförs Metsänpeitto-materialet för första gången i version för violin och kammarorkester. I den här versionen har Kalle Vainio (f. 1986) deltagit som arrangör och delvis även kompositör. Även han är likt Meriheini Luoto en kompositör och musiker som rör sig mångsidigt inom musiklivet och vars uttrycksskala sträcker sig från folkmusikens till minimalismen och den elektroniska musiken.

Förkortad från Kimmo Korhonens text
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka

kvartsittningen

ca 21.00

Tjänster

Visa alla konserter