TERRAL

fredag 24.9.2021 19.00 Abonnemangskonsert
Från 29/23/12 € + bokningsavgift. Biljettförsäljningen inleds 9.8.2021. Esbo kulturcentrum

Tapiola Sinfoniettas nya konstnärliga kompanjoner möts då Ryan Bancroft, som inleder sin period som konstnärlig partner, dirigerar uruppförandet av flöjtkonserten av Sebastian Fagerlund, residensartist för säsongen 2021-22. Solisten är en av vår tids främsta flöjtister, Sharon Bezaly, till vilken Fagerlund även har tillägnat verket. Det övriga programmet består av de moderna melodiäventyren i Lutosławskis Venetianska lekar, Schumanns d-mollsymfonis varma romantik och under konsertens nachspiel ytterligare Fagerlunds fantastiska oktett.

OBS! Konsertpresentation i Tapiolasalen kl. 18.15.-18.35: Kimmo Korhonen presenterar kvällens konsert och intervjuar Sebastian Fagerlund.

Konserten sänds i YLE Radio 1.

Artister

Program

Konsertpresentation

Konsertpresentation i Tapiolasalen kl. 18.15.-18.35.
Kimmo Korhonen presenterar kvällens konsert och intervjuar Sebastian Fagerlund.

Witold Lutosławski

Venetianska lekar

Sebastian Fagerlund

Flöjtkonsert ”Terral”, uruppförande

Robert Schumann

Symfoni nr 4 d-moll op. 120, 1841 års version

Robert Schumann (1810-1856): Symfoni nr 4 d-moll op. 120 (1841 version)

Efter att ha tillbringat sin ungdom i pianomusikens tecken, och år 1840 i
liedens tecken, fann Robert Schumann 1841 slutligen orkesterns värld. Efter
en månads arbete föddes i februari den första symfonin, den sk Vårsymfonin.
I maj såg den nästan symfoniskt koncipierade Uvertyr, Scherzo och Final
dagsljuset, och i september fullbordade Schumann ytterligare en symfoni. Den
nya d-mollsymfonin fick emellertid ett blandat mottagande vid uruppförandet
i Leipzig i december. Schumann förlorade själv intresset för sitt verk och
glömde det i skrivbordslådan för tio år framåt.

År 1852- då Schumann redan hunnit skriva två nya symfonier- tog han fram
d-mollsymfonin och omarbetade den. Härvid orkestrerade han delvis om verket,
men bearbetade även det rent musikaliska materialet. Trots att
d-mollsymfonin från början föddes som den andra av Schumanns symfonier, är
den på grund av sin revision och symfoniernas publikationsordningsföljd
allmänt känd som den fjärde symfonin.

I d-mollsymfonin har Schumann skapat sin mest egenartade symfoniska
konstruktion, och ger härvid samtidigt upphov till ett nytt alternativ till
symfonigenren efter Beethoven; från början avsåg Schumann att döpa verket
till “symfonisk fantasi“. I verket har den traditionella fyrsatsiga helheten
sammanknutits till en enhet utan pauser satser emellan. Tack vare detta har
Schumann kunnat göra klipp och ändringar inom satserna, vilka avviker från
normalt bruk. Även utnyttjandet av ett för hela verket gemensamt tematiskt
material innebär ett nytt utvecklingsskede i symfonins historia. Visserligen
hade redan Beethoven prövat något liknande, men han hade inte tagit steget
fullt ut.

Symfonin i d-moll utstrålar känsla och värme på ett för Schumann
karaktäristiskt sätt. Den inleds med en verkningsfull, mörkstämd
introduktion, ur vilken det egentliga symfoniska allegrot bryter fram. Ett
kort motiv mot slutet av introduktionen befruktar hela öppningssatsen, vars
genomföring något överraskande innehåller även nytt material. Reprisen
faller däremot bort, och musiken glider direkt över i satsens coda.

Den långsamma satsen, betitlad romans, inleds med en sorgmodig oboe-melodi,
men dess centrala tema visar sig vara första satsens introduktions
öppningsmotiv. Det tungt pulserande scherzot inleds i sin tur av en variant
av samma introduktionstema, spelat upp-och-ner. Trions melodi bygger i sin
tur på långsamma satsens violinsolo. Då trion återkommer för andra gången
glider musiken över i finalen; den inleds med en långsam introduktion i
närapå brucknerska stämningar. Den snabba huvudsatsen leder verket till en
ovanligt ståtlig avslutning i en segerrik D-dur.

Kimmo Korhonen
Översättning: Christian Holmqvist och Anna-Liisa Holmqvist

Efterspel

Tapiolasalen

Sebastian Fagerlund: Oktett "Autumn Equinox"

Musiker av Tapiola Sinfonietta

Tjänster

Visa alla konserter