STUNDER I: ÅTERSPEGLINGAR AV JAZZ

söndag 16.9.2018 15.00 Stunder I
15/10/6 € Sellosalen
söndag 16.9.2018 15.00 15/10/6 € Sellosalen

Konsertens program består inte av jazzmusik utan av verk där tonspråket eller kompositören på sätt eller annat påverkats av jazz. Schoof och Schnyder är jazzmusiker, liksom även Previn som är mer känd som dirigent. Tansman flydde undan det andra världskrigets judeförföljelser till USA och umgicks där mycket med jazzmusiker. I Petrovics stycke blandas element från blues och jazz på ett lustigt sätt med dodekafoni. Schulhoff i sin tur hörde de till de första tonsättarna som tog intryck från jazzen, och som pianist spelade han även jazz vid sidan av sina egna verk och övrig musik från sin tid.

Artister

Program

Emil Petrovics

Passacaglia in Blues

Alexandre Tansman

Sonatin

André Previn

Sonat

Manfred Schoof

Två impromptun

Erwin Schulhoff

”Hot-Sonate”

Daniel Schnyder

Sonat

Tjänster

Visa alla konserter