Skuggan

fredag 20.9.2019 19.00 Abonnemangskonsert 2
från 25/19/11 € Esbo kulturcentrum
Platina 2020-2021 Guld 2020-2021
fredag 20.9.2019 19.00 från 25/19/11 € Esbo kulturcentrum
Platina 2020-2021 Guld 2020-2021

I samband med sin första residenskonsert avslöjar dirigenten Taavi Oramo sin mångdimensionella konstnärsperson. En hurdan väv blir det, när kompositörerna är bandet Radioheads gitarrist Jonny Greenwood, Ilkka von Boehm med sitt nya verk Skuggornas fästning samt Schönberg och Skrjabin, två uttrycksfulla kompositörer från det tidiga 1900-talet.

Artister

Program

Öppen generalrepetition

10.00-13.00

Morgonen före flera säsongskonserter kl. 10.00-13.00 är det generalrepetition där orkestern förbereder sig inför kvällens konsert tillsammans med dirigenten och solisterna. Presentation i foajén kl. 9.50. Inträdet är fritt.

Konsertpresentation

18.15-18.45

Kimmo Korhonen intervjuar Taavi Oramo, som berättar om kvällens konsert. Intervjun är på finska.

Esbo kulturcentrum, utställningsrummet Ahjo, 1. våningen.
Fritt inträde.

Ilkka von Boehm

Fortress of Shadows

Ilkka von Boehm har studerat komposition vid Sibelius-Akademin under ledning av Olli Kortekangas och Erkki Jokinen. Hans produktion består huvudsakligen av verk för orkester eller ensemble, men han har även komponerat sceniska och genreöverskridande verk.

Fortress of Shadows (Skuggornas fäste) har fått sitt namn av Duinscaith Castle, en borgruin från 1400-talet på ön Skye i Inre Hebriderna i Skottland. Enligt legenden bodde den tappra kvinnliga krigaren som kallades ”Skuggan” (”Scáthach”) där. Von Boehm betonar dock att verket inte är någon egentlig programmusik.

Fortress of Shadows börjar med en arkaiskt och grovt klingande bleckblåsfanfar som skapar en känsla av ett öppet landskap. Därefter följer livliga figurer och en spindelvävliknande skörhet som tonsättaren beskriver som ”eterisk älvmusik”. Verkets dramaturgi föds ur dessa två elements inbördes dynamik, av växlingen och överlappningen mellan olika slags stämningar och material. Stundvis får musiken en nästan ritualistisk puls, innan verket på de sista sidorna stillar sig till ett klart klanglandskap.

Förkortad från Kimmo Korhonens text.
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka

Alexandr Skrjabin

Pianokonsert fiss-moll op. 20

Skrjabins enda pianokonsert fiss-moll färdigställdes våren 1897, kort innan han började känna en dragning åt mystiken, och han var själv solist vid verkets uruppförande i Odessa i oktober samma år. Mottagandet var motstridigt, men verket fick även förespråkare, och Skrjabin framförde verket, ofta med god framgång, på olika håll i Ryssland och Europa.

De influenser av Chopin som färgar Skrjabins tidiga produktion blir helt och fullt tydliga redan i konsertens första sats. Dess stämningar är ibland drömska, ibland nästan ytterligt känslosamma. Satsen domineras av en ymnig och för Skrjabins tidigare verk typisk rikt utsmyckad melodik.

I den mittersta satsen presenterar stråkarna ett tema med känsliga drag, av vilket en svit med fyra variationer byggs upp. I den första och den fjärde variationen lindas klarinetten in i en poetisk dialog med pianot med sina eleganta figurer. Trots att satsen är verkets långsamma sats ger den andra scherzoliknande variationen det en livlighet. Som mest allvarliga är stämningarna i den mörka tredje variationen. Satsens coda får en återtagande uppgift, även om den snarare repeterar den första variationen än det ursprungliga temat.

Finalens huvudtema är dansant nyanserat. Satsen har dock även en känslosamt sångbar dimension, som till slut blir dominerande.

Förkortad från Kimmo Korhonens text.
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka

Arnold Schönberg

Kammarsymfoni nr 1 E-dur op. 9

Arnold Schönberg har blivit känd som en av 1900-talets stora rebeller inom musiken och som utvecklare av tolvtonssystemet, men han inledde sin tonsättarbana som fullblodsromantiker.

Schönbergs tidiga romantiska period avslutades med den första kammarsymfonin i E-dur från 1905-06. Som motvikt till de många senromantiska verken för jätteorkester har Schönberg valt en kammarorkester på 15 musiker.

I första kammarsymfonin har Schönberg nått fram till atonalitetens tröskel, den situation då de tonala fästpunkterna börjar försvinna under den komplicerade polyfona väven. Redan de inledande takternas uppstigande valthornstema som bygger på konsekutiva kvarter uttrycker ett nytt, mer konstruktivt tontänkande. Verket består av en enda sats som förenar element från en bred sonatform och en traditionell fyrsatsig symfoni. Storformen är denna: exposition (inledning-allegro), scherzo, genomföring, långsam sats, repetition (final).

Förkortad från Kimmo Korhonens text.

Jonny Greenwood

Water

För musikintresserade är Jonny Greenwood troligen känd som sologitarrist och keyboardist i det år 1985 grundade engelska alternativ rock-bandet Radiohead. Han har även komponerat orkesterverk, bl.a. filmusik.

Greenwoods verk Water färdigställdes år 2014 och är en beställning av Australiens kammarorkester. Inspirationen till verket är Philip Larkins (1922-1985) dikt med samma namn, speciellt dess avslutande tanke om ett vattenglas, i vilket ljusstrålar från olika håll förenas oändligt.

Om man av verket förväntar sig kopplingar till rock kan man bli besviken. Några gånger avtecknar sig ett starkt rytmiskt ramverk, men den dominerande klangbilden är en genomskinlig och likt ett prisma glittrande textur, i vilken figurer upprepas på ett minimalistiskt, stegvis ändrande och utvecklande vis och som ställvis blir till nästan ligetiliknande klangfält eller hänger sig fast i tätt pulserande motoriska rytmiska figurer. Stråkarna klingar som en mångfacetterad yta, där speciellt violinen ofta rycker sig loss för att komma med solistiska repliker, och som färgas av flöjternas och klaverinstrumentens figurer samt tanpurans grundtoner. Verket är indelat i fem lika långa avsnitt, som bidrar till helheten med olika synvinklar och formdynamik men som samtidigt på ett mer allmänt plan återspeglar de olika inre bilder som den poetiska inspirationen har gett upphov till.

Förkortad från Kimmo Korhonens text.
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka

Tjänster

Visa alla konserter