SCHUMANN & SCHUMANN, del 2

fredag 13.9.2019 19.00 Abonnemangskonsert 1, del 2
25/19/11€, duobiljett 40/30/18€ Esbo kulturcentrum
Platina 2020-2021 Silver 2020-2021
fredag 13.9.2019 19.00 25/19/11€, duobiljett 40/30/18€ Esbo kulturcentrum
Platina 2020-2021 Silver 2020-2021

Säsongens två öppningskonserter bjuder på renaste romantik. De ursprungliga framförandeinstruktionerna i Schumanns symfonier kommer helt säkert till sin rätt när Sir Roger Norrington ställer sig framför orkestern. Efter konserterna hör vi kammarmusik av Clara Schumann, en av sin tids främsta pianister, och firar att det har gått 200 år sedan hennes födelse.

Schumann & Schumann, del 1: tor 12.9.2019 kl. 19
Schumann & Schumann, del 2: fre 13.9.2019 kl. 19

Artister

Program

Robert Schumann

Symphony no. 4 d-moll op. 120

Den första symfonin, den sk. Vårsymfonin föddes i februari 1841 efter en månads arbete och i september fullbordade Schumann ytterligare en symfoni. Den nya d-mollsymfonin fick emellertid ett blandat mottagande vid uruppförandet i Leipzig i december. Schumann förlorade själv intresset för sitt verk och glömde det i skrivbordslådan för tio år framåt.

År 1852 tog han fram d-mollsymfonin och omarbetade den. Härvid orkestrerade han delvis om verket, men bearbetade även det rent musikaliska materialet. Trots att d-mollsymfonin från början föddes som den andra av Schumanns symfonier, är den på grund av sin revision och symfoniernas publikationsordningsföljd allmänt känd som den fjärde symfonin.

Symfonin i d-moll utstrålar känsla och värme på ett för Schumann karaktäristiskt sätt. Den inleds med en verkningsfull, mörkstämd introduktion, ur vilken det egentliga symfoniska allegrot bryter fram. Ett kort motiv mot slutet av introduktionen befruktar hela öppningssatsen, vars genomföring något överraskande innehåller även nytt material. Reprisen faller däremot bort, och musiken glider direkt över i satsens coda.

Den långsamma satsen, betitlad romans, inleds med en sorgmodig oboe-melodi, men dess centrala tema visar sig vara första satsens introduktions öppningsmotiv. Det tungt pulserande scherzot inleds i sin tur av en variant av samma introduktionstema, spelat upp-och-ner. Trions melodi bygger i sin tur på långsamma satsens violinsolo. Då trion återkommer för andra gången glider musiken över i finalen; den inleds med en långsam introduktion i närapå brucknerska stämningar. Den snabba huvudsatsen leder verket till en ovanligt ståtlig avslutning i en segerrik D-dur.

Förkortad från Kimmo Korhonens text

Robert Schumann

Symphony no. 3 Ess-dur op. 97 ‘Rhensymfonin’

I september 1850 gjorde Robert och Clara Schumann en flodfärd uppströms till Köln, vars gotiska katedral gjorde ett djupt intryck på tonsättaren. Landskapet och Kölnresan gav i början av november 1850 upphov till en intensiv kompositionsprocess, som inom en dryg månad födde fram en symfoni i Ess-dur, känd som Rhensymfonin. Verket har fått ordningstalet tre, trots att den var den sista av de fyra symfonier Schumann skrev..

Öppningssatsen är en av Schumanns effektivaste och mest disciplinerade sonatsatser. Schumann var alltid fascinerad av slående rytmiska konstruktioner, och detta återspeglas i det kraftfulla huvudtemats hemioler, var två tredelade takter synkoperas olika. Även Brahms favoriserade denna lösning. Andra satsen är ett scherzo, som emellertid inte är av den Beethovenskt dynamiska typen utan mera påminner om en folklig ländler. Satsen var ursprungligen planerad att ha titeln "Morgon
vid Rhen".

Av de två mycket olika långsamma satserna är den första ett lyriskt intermezzo. Den allvarsamt stegande, kontrapunktiskt berikade andra långsamma satsen hör till Schumanns mest slående skapelser. Arbetstiteln "Likt beledsagningen av en högtidlig ceremoni" hänvisar till en ceremoni
han bevittnade i Kölns katedral. Som kontrast följer finalen, som är ljus och oproblematisk -det har sagts att effekten är som om man kom ut i ett klart solsken efter att ha beträtt den föregående satsens dunkla valv.

Förkortad från Kimmo Korhonens text

Efterspel i Tapiolasalen

ca 21.00

Tuuli Lindeberg, sopran
Emil Holmström, piano

Songer av Clara Schumann

Intervju med Sir Roger Norrington

Tjänster

Visa alla konserter