SCHULDT & POGOSTKINA

fredag 15.2.2019 19.00 Abonnemangskonsert 4
25/19/11€
Köp biljett

SCHULDT & POGOSTKINA

fredag 19.00 Abonnemangskonsert 4
25/19/11€ Esbo kulturcentrum
Köp biljett
fredag 15.2.2019 19.00 25/19/11€ Esbo kulturcentrum

Clemens Schuldt, känd för sina progressiva program, debuterar framför Tapiola Sinfonietta och för lyssnarna till mörka och tragiska känslor. De allvarstyngda nyanserna färgar såväl Kraus djärva symfoni, Hartmanns Concerto funebre, Wolfgang Rihms starkt pulserande Nature morte som Schubert ”Tragiska” symfoni.

Artister

Program

Konsertpresentation

18:15-18:45

Konserten presenteras av Kimmo Korhonen. Fritt inträde. Platserna fylls enligt ankomstordning.

Joseph Martin Kraus

Symfoni ciss-moll

Karl Amadeus Hartmann

Begravningskonsert för violin och stråkorkester

Wolfgang Rihm

Nature morte – Still alive

Franz Schubert

Symfoni nr 4 ”Den tragiska”

Tjänster

Visa alla konserter