J. S. Bach: JULORATORIUM

fredag 10.12.2021 18.00 Specialkonsert
Från 29/23/12 € + serviceavgift Esbo domkyrka.
Köp biljett
fredag 10.12.2021 18.00 Från 29/23/12 € + serviceavgift Esbo domkyrka.

Tapiola Sinfonietta
Tapiola kammarkör

Edward Ananian-Cooper, dirigent
Hannu Norjanen, körmästare
Virva Puumala, sopran
Jenny Carlstedt, mezzosopran
Jussi Myllys, tenor
Kristian Lindroos, bas

Johann Sebastian Bach: Juloratorium BWV 248, kantat 1-3

OBS. Konserten är i Esbo domkyrka.

Vänligen bekanta dig med special arrangemanger.
Ändringar i programmet är möjliga.

Artister

Program

Johann Sebastian Bach

Juloratorium BWV 248, cantatas 1-3

Johann Sebastian Bach: Juloratorium BWV 248

Juloratoriet, som skrevs år 1834, är vid sidan om Matteus- och Johannespassionerna, Magnificat och h-mollmässan Bachs viktigaste sakrala musik. Juloratoriet är uppbyggt av sex kantater, som också skilt för sig är fullödig musik. De tre första hänför sig till själva juldagarna, den fjärde till nyårsdagen, den femte till den därpåföljande söndagen och den sjätte till trettondag. Kanske den rika musiktraditionen kring dagarna före jul är anledningen till att de tre första kantaterna oftast uppförs.

Även om Juloratoriet skall uppfattas som ett enda verk, vilket också var Bachs tanke, är de enskilda kantaternas självständighet anmärkningsvärd. Besättningen varierar t.ex. från kantat till kantat. Glansen i den första, tredje och sjätte kantaten förhöjs av trumpeter. I den andra kantaten skapar träblåsarna en förtätad, pastoral stämning, särskilt i den inledande instrumentala sinfonian som ibland kallas "Pastoralsymfonin". I fjärde kantaten byts de föregående praktfulla trumpeterna ut mot mjukare valthorn. Femte kantaten är orkestralt minst intressant men soloviolintemat i tersetten är värt att nämnas.

Juloratoriets sex kantater omfattar sammanlagt 64 nummer av vilka ett tjugotal är "parodierade". I detta sammanhang betyder ordet att musiken överförts från någon tidigare Bachkantat. Det har i tiden skapat en viss förvirring, att tolv av dessa partier som lånats från tidigare verk har ingått i profana kantater. Dagens musikuppfattning noterar emellertid ingen konflikt mellan Bachs profana och sakrala stil. Mästerskapet och autenticiteten i Juloratoriet blir därför inte heller ifrågasatt eftersom Bach i allmänhet omskrivit de lånade partierna så, att de passat in i det nya musikaliska sammanhanget. Juloratoriet är ett storslaget mästerverk som uttrycker budskapet i Lukas- och Matteusevangelierna.

Kimmo Korhonen

Visa alla konserter