CARMEN

fredag 6.3.2020 19.00 Abonnemangskonsert 5
från 25/19/11 € Esbo Kulturcentrum
Platina 2020-2021 Silver 2020-2021
fredag 6.3.2020 19.00 från 25/19/11 € Esbo Kulturcentrum
Platina 2020-2021 Silver 2020-2021

Carolyn Sampson, som hör till de mest ansedda sopranerna inom den tidiga musiken, och dirigenten Pascal Rophé skapar ett tvärsnitt av den franska musiken. Bacris starka symfoni och folkvisorna från Auvergne i arrangemang av Canteloube följs av en svit ur Georges Bizets opera Carmen i orkestration av Rodion Sjtjedrin. I den är stråkorkestern förstärkt av hela fyra slagverkare.

Sångtexter

Artister

Program

Nicolas Bacri

Sinfonia nro 4, im "Sturm und Drang" Stil

Den i Paris födda Nicolas Bacri hör till den nu levande franska tonsättarskarans yngre mellangeneration. Hans musik innefattar såväl inre intensitet och känslokraft som stränghet och formell discplin. Hans uttryck kan karaktäriseras som såväl expressivt nyklassiskt som klassisistiskt expressionistiskt.

Traditionen är starkt närvarande även i Bacris fjärde symfoni (1995). Verket beställdes och uruppfördes av l'Orchestre de Picardie, vars hustonsättare Bacri varit. Namnet "I Sturm und Drang-stil" hänvisar till den tidiga romantiska rörelsen inom litteraturen under senare hälften av 1700-talet.

Bacris fjärde symfoni är fyrsatsig, och i sin helhetsform jämförbar med den klassiska periodens symfonier. I öppningssatsen (Omaggio a Richard Strauss) representeras Sturm und Drang-stilens
stormighet av exempelvis dynamiska kontraster, snabba övergångar, och motorik, samt på sitt sätt även av de otaliga uttrycksbeteckningarna som betonar satsens varierande affekter (ex. "Impetuoso", "Furioso", "Con ostinazione", "Misterioso", "Minaccioso", "Brutale", "Fuocoso", "Malizioso", etc). Det stiliserande draget återkommer även i de följande satserna. Den långsamma satsen är betitlad Arietta (Omaggio a Igor Stravinsky) och följs av en menuett (Omaggio a Arnold Schönberg). Den fartfyllda finalen (Omaggio a Kurt Weill) får i slutpartiet framförandebeteckningen "Coda parodica".

Förkortad från Kimmo Korhonens text
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka

Joseph Canteloube

Sånger från Auvergne

Regionen Auvergne på det franska centralmassivet hör till landets mest glest befolkade områden. Kulturellt sett lever namnet Auvergne troligen bäst kvar i folkvisesamlingen Chants d’Auvergne (Sånger från Auvergne), som har samlats in och arrangerats av Marie-Joseph Canteloube de Malaret. Canteloube skapade en karriär som tonsättare och musikvetare, men trots att han komponerade bl.a. två operor samt orkester- och vokalmusik är det just för Sånger från Auvergne han är känd.

Canteloube hörde redan som barn folkvisor på occitanska och började från och med år 1908 att samla in och arrangerade dem. Den första samlingen publicerade han år 1923 och den femte och sista samlingen blev klar år 1955. Sammanlagt ingår 29 stycken i samlingarna, och i de två styckena med namnet Bourrée har Canteloube förenat flera sånger.

Canteloube har klätt de förtjusande folkvisorna i en sofistikerad och färggrann orkesterdräkt, som andas den franska klangkulturens elegans och som samtidigt i en raffinerad form når Auvergneregionens andliga och landskapsmässiga atmosfär. Stämningarna i sångerna växlar från glädje till sorg och från pastoral ro till pigg livlighet, precis som stämningarna i livet kan variera. Det ursprungliga språket i arrangemangen är occitanska, som talas i södra Frankrike och som Canteloube med sitt eget arbete försökte återuppliva, men sångerna kan även framföras på franska.

Förkortad från Kimmo Korhonens text
Översättning: Sebastian Djupsjöbacka

Georges Bizet / Rodion Štšedrin

Carmensvit

Arrangemang och potpurrier baserade på operor upplevde sin guldålder på 1800-talet. En slags modern motsvarighet till denna tanke kan anses vara den ryska tonsättaren Rodion Stjedrins Carmen-svit (1967). I likhet med 1800-talets operapotpurrier rör det sig även här om arrangemang av Bizets operas centrala nummer, sammanbunda till en omfattande helhet.

Numera hör verket till Stjedrins populäraste och kändaste. Han har varit trogen Bizets musik och handskats med den med kärlek och ömhet. De valda numren uppträder inte i riktigt samma ordning som i operan, men trots detta blir verket ett övertygande tvärsnitt av Carmens drama. Musiken innefattar även annan musik av Bizet, exempelvis i Boleron citeras ett motiv ur Farandolen ur L'Arlesienne-sviten.

Förkortad från Kimmo Korhonens text

kvartsittningen

ca 21.00

Tjänster

Visa alla konserter