ÅTERSPEGLINGAR

fredag 5.11.2021 19.00 Abonnemangskonsert
Från 29/23/12 € + bokningsavgift. Biljettförsäljningen inleds 9.8.2021. Esbo kulturcentrum

Trots sina olikheter som tonsättare har både Joonas Kokkonen och Kaija Saariaho i den här konsertens stycken närmat sig det mystiska som inte kan beskrivas i ord. Kokkonens ”…durch einen Spiegel…” har fått sin inspiration ur en religiös visionsliknande upplevelse, medan den impressionistiska mästaren Claude Monets näckrosmålningar har varit en impuls till de mystiska klangvärldarna i Saariahos Nymphéa Reflections. Den belgisk-franske ”revolutionstonsättaren” François-Joseph Gossecs Symfoni för sjutton stämmor bjuder på klassicistiska stämningar. 

Artister

Program

Konsertpresentation

Konsertpresentation i Tapiolasalen kl. 18.15.-18.35.
Kimmo Korhonen presenterar kvällens konsert.

Joonas Kokkonen

”...durch einen Spiegel...”

Joonas Kokkonen (1921-1996): "...durch einen Spiegel..."

Opera De sista frestelserna (1975) utgör höjdpunkten i Joonas Kokkonens sista stilperiod, som ofta kallats fritonal. Den inleddes med den tredje symfonin (1967). I operans kölvatten följde några kammarmusikaliska verk av vilka "...durch einen Spiegel..." (1977) är det främsta och samtidigt en av Kokkonens allra finaste kompositioner.
"...durch einen Spiegel..." har en andlig botten sim ansluter sig till De sista Korintierbrevet: "Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte." Enligt Kokkonen svarar den tyska versionen bäst mot den första upplevelse som inspirerade till verket. Beställare var den berömda orkestern Festival Strings Lucernes kapellmästare Rudolf Baumgartner, som tidigare beställt Kokkonens Sinfonia da camera (1962) "...durch einen Spiegel..." uruppfördes vid festivalen i Luzern 1977.
"...duch einen Spiegel..." är ettt klangligt intressant verk. De solistiska stråkarna, som användas på ett rikt och färgmättat sätt, utökas med en cembalo vars klang skapar ett egenartat, ofta rentav mystiskt skimmer. Verket består av fyra satser som spelas utan paus. De långsamma yttersatserna inramar de snabba mellansatserna. Därmed bekräftar de Kokkonens förkärlek för långsamma avslutningar på verk i det större formatet. Sista satsens intensiva tremolo utgör en katharsis som är något av det mest gripande Kokkonen skrivit. Kanske är det just i detta ögonblick vi inte längre ser "så som i en spegel" utan "ansikte mot ansikte". Den finstämda symbolen för den andliga dimensionen är sista satsens motiv Ess-D-G. Bokstäverna S.D.G. (Soli Deo Gloria, Endast Gud tillkommer äran) återfinns oftast nedskrivna intill de sista takterna i Kokkonens partitur.

Kimmo Korhonen
Översättning: Ann-Kristin Schevelew

Kaija Saariaho

Nymphéa Reflection

François-Joseph Gossec

Symfoni för 17 stämmor F-dur

Tjänster

Visa alla konserter