AFTER WORK

fredag 4.2.2022 17.30 After Work
Från 25/20/10 € + bokningsavgift Esbo Kulturcentrum
Köp biljett
fredag 4.2.2022 17.30 Från 25/20/10 € + bokningsavgift Esbo Kulturcentrum

Slappna av till klassisk musik! Den nya After Work-konserten tidigt på fredag kväll ger en avslappnad inledning på veckoslutet. Under den ungefär en timme långa konserten utan paus hör du klassisk musik i intensiva tolkningar av Tapiola Sinfonietta, dirigenten berättar om verkens bakgrund och konserten kan kombineras med ett glas eller en kaffestund i Kulturcentrets restaurang. Kom som du är!

After Work-serien fortsätter i mars med dirigenten Mario Venzago.

Vänligen bekanta dig med special arrangemanger.
Ändringar i programmet är möjliga.

Artister

Program

Sergei Prokofjev

Symfoni nr 1 D-dur op. 25 ’Den klassiska’

Sergei Prokofjev skrev sin Klassisk symfoni åren 1916-1917 och dirigerade själv uruppförandet i dåvarande St. Petersburg i slutet av april 1918, drygt två veckor innan han steg på tåget till Vladivostok för att via Sibirien ta sig till Amerika, varefter han de följande femton åren förde ett kringflackande liv i olika länder.

Vid tiden för uruppförandet såg han tillbaka på sin utveckling och fann att den sprungit fram ur fem impulser: den klassiska, moderna, motoriska, lyriska och groteska. Han redogjorde närmare för den klassiska impulsen: "Den för tillbaka på en tid då jag hörde min mor spela Beethovens sonater. Jag tillämpade den neoklassiska formen i mina sonater och konserter och försökte ta efter 1700-talets gavotter i min Klassiska symfoni och Sinfoniettan".

Som Prokofjev själv säger är förkärleken för klassicismen medfödd hos honom. Samtidigt är han med sin symfoni med om att skapa den stilriktning som kallas neoklassicism. Också andra tonsättare riktade sina blickar mot klassicismen och barocken, bl.a. Ravel (Le tombeau de Couperin 1917) och Stravinsky (Pulcinella 1919). Dessutom hade det redan länge förekommit mindre programmatiska klassicistiska försök i opposition till senromantiken.

Den Klassiska symfonin är en av 1900-talets mest kända debutsymfonier och den intar en särställning bland Prokofjevs sju symfonier. Redan innan han började skriva på den hade han studerat Haydns symfonier och nu ville han återuppväcka dem i 1900-talets anda. Resultatet blev ett fräscht och elegant prov på hans konstnärskap även om symfonin inte hör till hans originellaste verk. Många samtida uppfattade den som parodi, men det är der inte frågan om.

Den korta symfonin, som varar ca en kvart, har de sedvanliga fyra satserna som till sitt yttre följer symfonierna från Haydns tid. Också den tematiska utformningen och många orkestrala lösningar är klassicistiska. Efter den energiska första satsen i sonatform följer en förtjusande långsam sats.

Tredje satsen är den berömda Gavotten. Symfonin avslutas med en fartfylld final molto vivace, vars glättighet och vårlighet inte för ett ögonblick fördunklas.

Text: Kimmo Korhonen.
Översättningar: Christian Holmqvist och Anna-Lisa Holmqvist.

Kurt Weill

Symfoni nr 2

Tjänster

Visa alla konserter