1917-2017

fredag 10.11.2017 19.00 Abonnemangskonsert 7
25/19/11 € Esbo kulturcentrum
fredag 10.11.2017 19.00 25/19/11 € Esbo kulturcentrum

I Lotta Wennäkoskis nya gitarrkonsert får Petri Kumela uttolka såväl humoristiska som mer lyriska nyanser. I enlighet med titeln Susurrus bjuder den även på ”prassel” och ”rassel”. Schumanns tidiga symfoniexperiment och Schönbergs intensiva Verklärte Nacht är prov på romantikens två sidor.

Artister

Program

Öppen generalrepetition

10.00 - 13.00

Morgonen före flera säsongskonserter kl. 10.00-13.00 är det generalrepetition där orkestern förbereder sig inför kvällens konsert tillsammans med dirigenten och solisterna. Presentation i foajén kl. 9.50. Inträdet är fritt.

Robert Schumann

Symfoni g-moll ”Zwickau”, kompletterad av Marc Andreae

Symfonin i g-moll dök troligtvis upp i Schumanns tankar sommaren 1832. Vid den tiden bodde han i Leipzig och han bedrev seriösa musikstudier för andra året under ledning av pianopedagogen Friedrich Wieck. Symfonins första sats framfördes i Schumanns hemstad Zwickau i november samma år, men ett viktigare framförande skedde i april 1833 då samma sats spelades i Gewandhaus i Leipzig. Ingendera framförande blev dock någon framgång. Schumann korrigerade satsen mellan framförandena och av allt att döma även efter dem, och han fullbordade även den andra satsen, men symfonin två senare satser existerar endast i form av några spridda skisser.

Det finns av allt att döma åtminstone två orsaker till att symfonin förblev ofullbordad. För det första väckte framförandena av dess första sats inte den uppmärksamhet som Schumann hoppats på. För det andra upplevde han att det var speciellt problematiskt att orkestrera och behärska större former. Han var egentligen endast i början av sina seriösa musikstudier, och att operera med omfattande former och besättningar gav ännu honom huvudbry.

Trots att g-mollsymfonin är ett tidigt verk med tydliga och kanske oundvikliga influenser av Beethoven kan man redan ana även Schumanns egen röst. Till exempel har den första satsen ställvis en för honom typisk rytmisk livlighet. Den andra satsen är såtillvida originell att den kombinerar en relativt rörlig långsam sats (andantino quasi allegretto) med ett livligt scherzoavsnitt.

Dirigenten Marc Andrae har gjort en omtyckt redigerad version, i vilken han har korrigerat orkestrationen och kompletterat avslutningen av den andra satsen. Som final framförs den rytmiskt energiska avslutande satsen ur verket Uvertyr, scherzo och final, som den då redan färdige mästaren Schumann komponerade år 1841.

Text: Kimmo Korhonen

Lotta Wennäkoski

Gitarrkonsert ”Susurrus”

Det latinska ordet Susurrus betyder på svenska rassel eller prassel – en mycket lämplig titel för en gitarrkonsert vars material i lika hög grad är baserat på knarr, sus och slammer som på mer traditionellt tonrusande. Jag har förhållit mig friskt humoristiskt till konserten samtidigt som jag uppriktigt har eftersträvat ett lyriskt uttryck. Till det humoristiska förhållningssättet hör t.ex. plastlinjalerna som blåsarna ohämmat knäpper på i gitarristens kölvatten - och inte heller perkussionistens ukuleleparti är nedtecknat i partituret på fullaste allvar. Å andra sidan har jag i konserten velat inkludera både vackert gnistrande stunder och stämningar från tystnadens rand – många olika känslor är alltså representerade.
Susurrus har kommit till på en gemensam beställning av Tapiola Sinfonietta och Kymi Sinfonietta och komponerades under hösten 2016. Jag vill tacka solisten Petri Kumela för ett aktivt och fördomsfritt arbete kring solopartiet.

Text: Lotta Wennäkoski

Arnold Schönberg

Verklärte Nacht op. 4b
Inspelat på skiva

Mot slutet av år 1897 uruppfördes i Wien en stråkkvartett i D-dur, skriven av den då alldeles okända, 23-åriga Arnold Schönberg. På basen av verket ansåg man att nykomlingen var en fullblodsromantiker, som närmast hörde hemma i Brahms läger. Stadens mest inflytelserika kritiker, Brahms-aposteln Eduard Hanslick, förklarade att "det ser ut som om en ny Mozart skulle växa upp i Wien".

Stråksextetten Verklärte Nacht blev färdig hösten 1899. Den representerar Schönbergs tidiga romantiska period, men väckte trots detta på sin tid ett stort motstånd. Wiens Tonkünstlerverein, som i tiderna ansvarat för uppförandet av Schönbergs D-durkvartett, vägrade till en början att låta framföra verket. En av föreningens medlemmar konstaterade att musiken lät "som om någon skrubbade med partituret till Tristan och Isolde, medan bläcket ännu är vått". År 1902 gick föreningen slutligen med på ett uppförande. Publikens åsikter gick totalt isär och Schönberg fick härigenom försmak av de skandaler som han ofta skulle möta även senare i sin karriär. Sedermera har Verklärte Nacht emellertid blivit en publikfavorit, och i tonsättarens egna stråkorkesterarrangemang (1917 och 1944) är det hans mest framförda verk.

Verklärte Nacht är ett ensatsigt verk, inspirerat av en dikt av Richard Dehmel. I dikten bekänner en kvinna till sin man att hon är gravid som en följd av sitt senaste förhållande, Mannen konstaterar dock att barnet kommer att bli deras gemensamma, med hjälp av kraften av deras kärlek. Dikten har fem strofer enligt vilka Schönberg gestaltar sitt verk. Han har tillagt att hans avsikt inte var att ge en musikalisk beskrivning av diktens händelser, utan att på ett allmänt plan ge uttryck för allmänmänskliga känslor. Verket är kontrapunktiskt rikt. Musiken är till sitt uttryck senromantiskt flödande och känsloladdat; den är fylld av känsla, styrka och intensitet.

Text: Kimmo Korhonen

Konstnärsträff

ca. 21.00

Sinfoniettas vänner intervjuar dirigent Taavi Oramo, gitarrist Petri Kumela och kompositör Lotta Wennäkoski. Fritt inträde.

Tjänster

Visa alla konserter