Praktiska tips för konsertbesökare

Den klassiska musiken har långa traditioner, och detta gäller även den klassiska musikens konsertpraxis. Här nedan får du några tips som vi hoppas skall vara till nytta för både första gångens besökare och mer erfarna konsertbesökare.

Garderob

Tapiolasalens garderob finns i foajén längst bort sett från huvudingången.
Garderoben kostar 2 € / kund.

Programblad

Programbladet innehåller information om konsertens artister och verk. Med hjälp av programbladet kan du bekanta dig med programmet redan på förhand eller återkomma till det efteråt. För många som är intresserade av klassisk musik är programbladen även ett eftertraktat samlarobjekt.
Programblad är avgiftsfri.

Verkpresentationer på svenska är på nätet. Du kan hitta här en exempel. 
Vänligen press + tecken i nedre delen av sidan, vid verket.

När skall jag applådera?

Du kan tacka orkestern genom att applådera. Om du är alldeles begeistrad av det du har hört kan du stiga upp eller ropa ”Bravo!” på italienskt vis.

Vid klassiska konserter applåderar man traditionellt först när hela verket tar slut. I verk som består av flera satser – t.ex. symfonier eller konserter – applåderar man vanligen inte mellan satserna. Om du inte är säker på när verket är slut kan du följa med när resten av publiken börjar applådera.

Blomsterhälsningar

 

Om du vill tacka solisten eller dirigenten med till exempel blommor skall du leverera blommorna innan konserten till aulaservicen, som sedan ger dem till artisterna.

På bilden ett prov på blomsteraffären Cawells kunnande.

Parfymer

Allt fler människor lider av parfymer och olika dofter. Vi uppmanar våra åhörare att beakta detta vid konsertbesöket.