Kaikukortet - kultur för alla

Tapiola Sinfonietta vill för sin del förbättra möjligheterna för personer i ekonomiska trångmål att njuta av konst och kultur. Med Kaikukortet kan man skaffa gratis biljetter till öppna generlrepetitioner i Esbo kulturcentrum samt Stunder-konserterna i Sellosalen.
Kaikukortsbiljetterna löses in i Lippupistes försäljningspunkter, där en serviceavgift på 1,50 € + leveransavgifter tillkommer.

Hur skaffar jag en konsertbiljett med Kaikukortet?

Kaikukortbiljetten löses ut i Lippupistes försäljningspunkter. Var beredd att visa Kaikukortet och berätta dess nummer. Biljetten är gratis, men Lippupiste tar en serviceavgift om 1,50 € / biljett. Försäljningspunkterna tar dessutom en leveransavgift om 2 € / beställning.. Observera att Kaikukortet är personligt. Man kan inte köpa biljetter med Kaikukortet i Lippupistes nätbutik.

Kaikukortet - Varifrån och för vem?

Ytterligare information om hur man får ett Kaikukort finns på Esbo stads webbplats. Esbo Kaikukorttinätverk består redan om sammanlagt 27 kulturmål. Tapiola Sinfonietta har deltagit i Kaikukortverksamheten sedan pilotskedet.

Ytterligare information: Kaikukortti